Informatie

Algemeen

Dienstapotheek Noord-Limburg levert spoedmedicatie en spoedhulpmiddelen voor alle openbare apotheken in de regio Noord-Limburg. De maximale afstand voor mensen uit de regio naar de Dienstapotheek is voor het merendeel rond de 25 kilometer en vrijwel altijd minder dan 45 minuten rijden. Dit laatste voldoet aan de eisen van acute of spoedzorg.

De eindverantwoordelijkheid is in handen van dhr. J. Strik (BIG-nr.: 69922126417), de gevestigd apotheker van de Dienstapotheek. Er wordt gewerkt met vast personeel (19 bevoegde en bekwame apothekersassistenten). Daarnaast is er tijdens de openingstijden altijd een waarnemend apotheker bereikbaar. Deze apotheker is verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg en kan door de assistenten te allen tijde worden geraadpleegd voor vragen.

Om ervoor te zorgen dat de controle op de voor u uitgeschreven geneesmiddelen zorgvuldig kan plaatsvinden, heeft de Dienstapotheek een computersysteem dat met uw goedkeuring kan communiceren met de computersystemen van de apotheken in de regio via het Landelijk SchakelPunt (LSP). Hierdoor kunnen mogelijke problemen en gevaarlijke interacties tijdig gesignaleerd en voorkomen worden.

Tarief
In verband met het spoedeisende karakter is het tarief voor een recept in de Dienstapotheek hoger dan in een gewone apotheek. De prijs die wij rekenen voor de aan u geleverde geneesmiddelen inclusief de bijhorende zorg, is opgebouwd uit twee onderdelen: de geneesmiddelkosten (op uw rekening: materiaalkosten) en de zorgkosten.

Voor de geneesmiddelkosten hanteren wij de maximumprijs die door de overheid is vastgesteld. Voor de zorgkosten is met uw zorgverzekeraar voor receptgeneesmiddelen een jaarlijks te bepalen toeslag afgesproken voor de levering van een receptplichtig geneesmiddel. Vanaf 01-09-2023 is deze toeslag €42,58 inclusief BTW per af te leveren geneesmiddel. Voor zelfzorgmiddelen bedraagt deze toeslag €5 inclusief BTW per af te leveren middel. Zelfzorgmiddelen kunnen alleen maar direct afgerekend worden aan de balie en zullen daarom nooit bezorgd worden tenzij u zelf transport van het zelfzorggeneesmiddel en het kunnen voldoen van de rekening aan de balie weet te regelen.

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden
U kunt de voorwaarden hier downloaden en raadplegen: Algemene voorwaarden

Veiliger geneesmiddelgebruik door digitale informatie-uitwisseling
Jaarlijks belanden in Nederland 19.000 mensen door verkeerd geneesmiddelgebruik in een ziekenhuis. Een goede en snelle uitwisseling van geneesmiddelgegevens kan helpen fouten voorkomen. De apotheken zijn aangesloten op het Landelijk SchakelPunt (LSP). Dit systeem biedt de Dienstapotheek de mogelijkheid gegevens over uw geneesmiddelgebruik bij uw eigen apotheek op te vragen. Dit is van belang als u niet in uw eigen apotheek kunt komen, zoals tijdens de avond- nacht- en weekenddiensten.
Welke gegevens en waarom?
Door het opvragen van uw geneesmiddelgegevens weten we in de Dienstapotheek welke geneesmiddelen u op dat moment gebruikt. Ook kunnen we bij het merendeel van de apotheken informatie krijgen over bepaalde aandoeningen of overgevoeligheden van de patiënt die een risico kunnen vormen bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Hiermee kan de Dienstapotheek beter controleren of de (nieuwe) medicijnen geschikt voor u zijn en deze informatie helpt daarmee de kans op onnodige fouten door verkeerd geneesmiddelgebruik verminderen. Wanneer u geneesmiddelen bij de Dienstapotheek haalt, worden deze gegevens via dit netwerk bovendien naar uw eigen apotheek retour gestuurd. Uw eigen apotheek blijft dan een compleet overzicht houden van uw medicijngebruik. Uw geneesmiddelgegevens van de eigen apotheek kunnen in de Dienstapotheek alleen worden opgevraagd en dus niet worden opgeslagen. Het is een beveiligd netwerk, waarbij de privacy van de patiënt, uw privacy, gewaarborgd blijft.

Meld belangrijke gegevens altijd bij uw eigen apotheek
Voor een goede werking van het systeem is het belangrijk dat uw belangrijke gegevens steeds bij één apotheek bekend zijn en bijgehouden worden. U kunt zelf meehelpen aan een goede medicatiebewaking. Het is belangrijk dat u bepaalde gegevens over uw gezondheid meldt bij uw eigen apotheek. Eventuele aandoeningen, overgevoeligheden, zwangerschap, allergieën en gebruik van andere geneesmiddelen worden dan opgenomen in uw medicatiedossier. Deze informatie is belangrijk voor uw (toekomstig) gebruik van andere, nieuwe geneesmiddelen. Alles hangt tenslotte met elkaar samen. Uw geneesmiddeldossier blijft dan actueel en betrouwbaar. Als uw apotheek op de hoogte is van alle belangrijke gegevens, is Dienstapotheek Noord-Limburg dit ook wanneer u bij een spoedgeval hierheen gaat. Indien u niet zeker weet of alle zorgverleners uw medische gegevens kunnen en mogen opvragen, is het verstandig om met regelmaat een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht op te vragen bij eigen apotheek en dit dan aan de zorgverlener te tonen. Nogmaals, digitale inzage verlenen aan alle zorgverleners van belang verdient de voorkeur van alle zorgverleners.

Privacy, uw goed recht
Uw privacy is een belangrijk recht en is dan ook bij wet geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Deze wetgeving geeft u het recht om uw opgeslagen gegevens in te zien, te laten verbeteren, verwijderen of af te schermen. U kunt altijd uw eigen apotheek inzage vragen in uw dossier, nieuwe gegevens laten toevoegen of wijzigen of navragen wie uw gegevens heeft ingezien. Apotheken werken allemaal volgens een privacyreglement waarin alle maatregelen vastgelegd zijn m.b.t. de verwerking van uw gegevens. Als u desondanks bezwaren heeft tegen inzage van uw gegevens door andere zorgverleners dan kunt u uw gegevens laten afschermen. U dient zich dan wel te realiseren dat uw geneesmiddelengebruik niet meer digitaal bewaakt kan worden en dit is dan ook niet aan te bevelen. Bezwaar maken kan via een formulier bij uw eigen apotheek.

Meer informatie
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact met ons op:
Email: apothekerdap@ezorg.nl
Tel: 077 – 320 37 55